Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

OBIECTIVE

Obiective specifice:

O1: îmbunătățirea capacității de ocupare și dezvoltarea unei atitudini proactive față de piața muncii prin furnizarea unui pachet de servicii integrate (sprijin social, sprijin juridic, consiliere vocațională, activități de dezvoltare personală) adaptate nevoilor specifice ale grupurilor defavorizate.

O2: dobândirea de competențe în meserii cerute pe piața muncii prin implementarea de programe de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile.

O3: identificarea și analiza factorilor care restrâng/cresc gradul de angajabilitate a persoanelor vulnerabile și evaluarea impactului și a eficacității măsurilor și intervențiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială prin realizarea unor activități de cercetare și a unor campanii de informare și conștientizare.

Intervenția proiectului are la bază pe de o parte calificarea și oferirea de servicii integrate persoanelor aparținând unor grupuri vulnerabile, iar pe de altă parte sensibilizarea reprezentanților agențiilor publice și private care furnizează servicii sociale și de ocupare, angajatorilor, sindicatelor, mass-media, voluntarilor, altor reprezentanți ai societății civile referitor la care sunt nevoile și modalitățiile de îmbunătățire a accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.

În urma participării la activitățile prevăzute în cadrul proiectului participanții vor conștientiza mai bine importanța participării la formarea profesională și vor dobândi competențe în domenii în concordanță cu cerințele pieței muncii (servicii de îngrijire, comerț, bucătar, ospătar etc.). Prin activitățile de cercetare se vor identifica și analiza factorii care restrâng sau ajută la creșterea gradului de angajabilitate a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile și totodată se va realiza evaluarea impactului și eficacității măsurilor de intervenție și suport pentru persoanele expuse riscului de excluziune socială.

Flux de știri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României