Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Noutăţi

2015-10-05

Examen curs de baby-sitter organizat de CIS București-Ilfov

Centrul de Incluziune Socială București-Ilfov a organizat în data de 1 octombrie 2015 examenul aferent cursului de baby-sitter, derulat în cadrul proiectului “INCLUSIV - Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România” (POSDRU 165/6.2/S/142913). Cursul desfășurat la București a urmărit dobândirea de cunoștințe și abilități necesare desfășurării în bune condiții și la standarde de pregătire ridicate a profesiei de baby sitter. La finalul cursului participanții au dobândit următoarele competențe: Comunicarea eficientă cu copilul; Asigurarea condițiilor igienico-sanitare; Completarea fișei de îngrijire a copilului asistat; Planificarea activității zilnice; Gestionarea resurselor alocate; Asistarea alimentației și administrarea alimentelor; formarea/dezvoltarea deprinderilor la copilul asistat; Mobilizarea și transportul copilului asistat; Respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale; Supravegherea stării de sănătate a copilului asistat. 24 de cursanți au susținut cu succes examenul de absolvire a cursului. Felicitări și le dorim mult succes în continuare!


Flux de știri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României