Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Noutăţi

2015-11-01

9 workshop-uri organizate în cadrul proiectului Inclusiv

În perioada septembrie – octombrie 2015 au avut loc 9 mese rotunde în cadrul proiectului Inclusiv. Evenimentele au fost organizate în cadrul Campaniei de informare și conștientizare a nevoilor de îmbunătățire a accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii derulate în cele 6 regiuni de implementare ale proiectului Inclusiv.

Cei peste 200 de participanți, reprezentanți ai agențiilor publice și private care furnizează servicii sociale și de ocupare, ai angajatorilor, sindicatelor, mass-mediei, voluntari și alți reprezentanți ai societății civile au contribuit la identificarea de soluții care să prevină discriminarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, prin identificarea principalelor bariere care le limitează accesul la educație și ocupare, și prin conștientizarea și reducerea prejudecăților și stereotipurilor pe care le întâmpină grupurile vulnerabile. De asemenea prin acest demers s-a urmărit identificarea unor măsuri propuse de angajatori și comunitățiile locale pentru a facilita integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, precum și pentru a motiva persoanele din aceste grupuri să participe la programele de formare.

Următoarele mese rotunde vor avea loc la Cășeiu, jud. Cluj (10.11.2015) și Slatina Timiș, jud. Caraș-Severin (27.11.2015).


Flux de știri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României