Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Noutăţi

2015-10-19

Conferințe de diseminare a rezultatelor cercetării realizate în cadrul proiectului Inclusiv

Începând cu 21 octombrie 2015 vor avea loc în cadrul proiectului Inclusiv 6 conferințe de diseminare cu tema „ANGAJABILITATEA PERCEPUTĂ A GRUPURILOR VULNERABILE ȘI FACTORII RELAȚIONAȚI CU ACEASTA”.

La evenimente sunt invitați să participe reprezentanți ai mediului universitar, ai agențiilor publice și private care furnizează servicii sociale și de ocupare, angajatori, sindicate, mass-media, voluntari și alți reprezentanți ai societății civile. În cadrul evenimentelor vor fi prezentate rezultatele cercetării realizate în cadrul proiectului „Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România”. Cercetarea a urmărit identificarea factorilor și a competențelor care influențează gradul de angajabilitate a persoanelor care aparțin diferitelor grupuri vulnerabile.

Rezultatele cercetării arată, că atât la nivelul întregului eșantion cât și pentru fiecare categorie de grup vulnerabil în parte între angajabilitatea percepută, autoeficacitate și evaluarea globală a propriei persoane este o relație pozitivă semnificativă. Adică o persoană care se autoevaluează ca având potențial de a fi angajată este o persoană care are încredere în propria persoană și în propriile abilități și crede că are control și influență asupra propriei cariere. În cadrul grupurilor analizate există subcategorii care sunt mai vulnerabile decât altele în ce privește atât angajabilitatea percepută cât și factorii relaționați cu aceasta: autoeficacitate, evaluarea globală a propriei persoane, comportamentele de căutare a unui loc de muncă, barierele percepute în căutarea unui loc de muncă, suportul social etc. Aproape pentru toate categoriile de grup vulnerabil investigate, persoanele aflate în următoarele subcategorii sunt cele mai dezavantajate: situația de deprivare materială severă, nivelul redus de educație, vârsta de peste 45 ani, lipsa unui loc de muncă, mediul de rezidență (rural sau urban mic).

Conferințele de la Cluj-Napoca (21.10.2015), Craiova (29.10.2015), Reșita (30.10.2015), Iași (6.11.2015), Constanța (19.11.2015) și București (10.12.2015) se numără printre evenimentele derulate în cadrul proiectului „Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România”, implementat de Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” (PROIS-NV), în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Fundația World Vision România, Fundația pentru Dezvoltarea Asociațiilor de Ajutor Mutual și Landsbond der Christelijke Mutualiteiten din Belgia.

Proiectul Inclusiv este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni! și își propune creșterea nivelului de calificare a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din 6 regiuni ale României (Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Est, Vest și București-Ilfov), prin furnizarea de programe integrate de consiliere și formare profesională în vederea integrării sau reintegrării pe o piața a muncii flexibilă și incluzivă. Perioada de desfăşurare a proiectului este de 20 luni, respectiv 23.04.2014-15.12.2015. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 11.129.620 lei, din care 10.906.820 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă aprobată.


Flux de știri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României