Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Noutăţi

2015-10-20

Lansarea raportului de cercetare „Angajabilitatea percepută a grupurilor vulnerabile și factorii relaționați cu aceasta”

Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” a lansat azi Raportul de Cercetare Cantitativă „Angajabilitatea percepută a grupurilor vulnerabile și factorii relaționați cu aceasta”.

Rezultatele cercetării realizate de experții PROIS-NV și ai Facultății de Sociologie și Asistență  Socială din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca arată, că atât la nivelul întregului eșantion cât și pentru fiecare categorie de grup vulnerabil în parte între angajabilitatea percepută, autoeficacitate și evaluarea globală a propriei persoane este o relație pozitivă semnificativă. Adică o persoană care se autoevaluează ca având potențial de a fi angajată este o persoană care are încredere în propria persoană și în propriile abilități și crede că are control și influență asupra propriei cariere. În cadrul grupurilor analizate există subcategorii care sunt mai vulnerabile decât altele în ce privește atât angajabilitatea percepută cât și factorii relaționați cu aceasta: autoeficacitate, evaluarea globală a propriei persoane, comportamentele de căutare a unui loc de muncă, barierele percepute în căutarea unui loc de muncă, suportul social etc. Aproape pentru toate categoriile de grup vulnerabil investigate, persoanele aflate în următoarele subcategorii sunt cele mai dezavantajate: situația de deprivare materială severă, nivelul redus de educație, vârsta de peste 45 ani, lipsa unui loc de muncă, mediul de rezidență (rural sau urban mic).

Raportul de cercetare este disponibil AICI

Raportul de cercetare a fost realizat în cadrul proiectului cu titlul „Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România” (POSDRU 165/6.2/S/142913) finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. Proiectul este implementat de către Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” (beneficiar) în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Fundația World Vision România, Fundația pentru Dezvoltarea Asociațiilor de Ajutor Mutual și Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (Belgia).

Proiectul presupune creșterea nivelului de calificare a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din 6 regiuni ale României (Nord- Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Est, Vest și București-Ilfov) prin furnizarea de programe integrate de consiliere și formare profesională în vederea integrării sau reintegrării pe piața muncii. În cadrul proiectului au fost înființate și operaționalizate 6 centre de incluziune socială, de serviciile cărora au beneficiat peste 1400 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile din regiunile Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Est, Vest și București-Ilfov.


Flux de știri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României