Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Noutăţi

2015-06-01

Curs de baby-sitter organizat de Centrul de Incluziune Socială Nord-Est

Centrul de Incluziune Socială Nord-Est a demarat în data de 1 iunie 2015 cursul de baby-sitter, organizat în cadrul proiectului “INCLUSIV - Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România” (POSDRU 165/6.2/S/142913). Cursul desfășurat la Moldovița urmărește dobândirea de cunoștințe și abilități necesare desfășurării în bune condiții și la standarde de pregătire ridicate a profesiei de baby sitter. La finalul cursului participanții vor dobândi următoarele competențe: Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate, Acordarea îngrijirilor igienice pentru copil, Comunicarea eficientă cu copilul; Asigurarea condițiilor igienico-sanitare; Completarea fișei de îngrijire a copilului asistat; Planificarea activității zilnice; Asistarea alimentației și administrarea alimentelor; formarea/dezvoltarea deprinderilor la copilul asistat; Gestionarea resurselor alocate; Mobilizarea și transportul copilului asistat; Respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale; Supravegherea stării de sănătate a copilului asistat.


Flux de știri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României