Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Noutăţi

2015-05-19

Evaluarea Centrelor de Incluziune Socială

În data de 19 mai 2015 a avut loc la Medgidia o nouă întâlnire a coordonatorilor Centrelor de Incluziune Socială (CIS) cu reprezentantul Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) - partenerul transnațional al PROIS-NV în implementarea proiectului “INCLUSIV - Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România” (POSDRU 165/6.2/S/142913). Evenimentul a fost organizat în cadrul procesului de evaluare a CIS de către experții LCM.

Evaluarea propriu-zisă realizată până în prezent a constat în vizitarea fiecărui CIS și realizarea de interviuri cu experți care funcționează în cadrul CIS, beneficiari ai serviciilor CIS, reprezentanți ai comunității (autorități cu  responsabilități în susținerea grupurilor vulnerabile, alte organizații neguvernamentale). Pe parcursul interviurilor s-a acordat atenție: măsurii în care funcționarea CIS este una coerentă, accesibilă și eficientă, de asemenea percepției pe care comunitatea o are despre activitatea CIS și a rezultatelor acesteia și posibilităților de îmbunătățire a serviciilor oferite (fie prin modificarea listei de servicii, fie prin îmbunătățirea modului în care aceste servicii sunt oferite).

Ca rezultat al evaluării va fi redactat un raport care va cuprinde aspecte privind: analiza funcționării CIS (metode și mod de lucru), distinct pe fiecare CIS; percepția beneficiarilor CIS în legătură cu funcționarea acestora; percepția comunității despre CIS (utilitate, eficiență, potențial); analiza modului de funcționare a serviciilor similare în Belgia și a potențialului de transfer a bunelor practici din Belgia în România; propuneri de îmbunătățire / dezvoltare / asigurarea sustenabilității.


Flux de știri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României