Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Noutăţi

2014-12-18

Instruire administrativă referitoare la operatorii cercetare şi coordonatorii CIS în cadrul proiectului Inclusiv

În data de 8 decembrie 2014 a avut loc la Cluj-Napoca, la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a UBB Cluj Instruirea administrativă referitoare la operatorii cercetare şi coordonatorii CIS. La instruire au participat coordonatorii CIS, operatorii de cercetare şi membrii proiectului POSDRU 165/6.2/S/142913, “INCLUSIV - Retea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii in 6 regiuni din România”, din partea UBB, FDAAM; WVR şi reprezentanții solicitantului - PROIS-NV. În cadrul sesiunii de instruire au fost abordate următoarele teme: 1) Introducere în problematica cercetării, 2) Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România, 3) Raportarea activităților, deplasări, deconturi, 4) Predarea procedurilor de cercetare

Au fost prezentate aspecte legate de incluziunea socială, dezvoltare personală şi încadrarea în muncă a categoriilor sociale defavorizate. În partea prezetării generale ale cercetării au fost evidenţiate în cazul cercetării calitative Aria de acoperire; Metode, instrumente și proceduri în cercetare și în prelucrarea și analiza datelor, iar în cazul cercetării cantitative s-a prezentat eşantionul cercetării.


Flux de știri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României