Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Noutăţi

2014-08-31

Vizită de studiu în Belgia

În perioada 23–31 august 2014 peste 20 de experți din cadrul proiectului „Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România” (Proiect POSDRU/165/6.2/S/142913, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!) au participat la vizita de studiu în Belgia la partenerul transnațional Landsbond der Christelijke Mutualiteiten.

Obiectivul acestei vizite de studiu a constat în cunoașterea sistemului de servicii sociale din Belgia, preluarea bunelor practici și a experienței partenerului transnațional în domeniile incluziunii sociale și (re)integrării profesionale a persoanelor cu dizabilități.

Vizita de studiu s-a desfășurat în orașele Bruxelles, Gent, Liege, Namur, Ronse, Oudenaarde, Hasselt, Limburg unde au avut loc întâlniri cu organizații active în domeniul serviciilor sociale. Participanții la vizita de studiu s-au familiarizat cu principalele metodologii de reglementare, procedurile și instrumentele de planificare și monitorizare, structurarea sistemului de asistență socială, harta nevoilor, divizarea responsabilităților între diferitele niveluri de intervenție, finanțarea și implementarea serviciilor sociale în Belgia, la nivel național, regional și local. De asemenea, participanții au primit informații despre reglementările privind contractarea furnizorilor de servicii sociale sau exemple de finanțare pentru parteneriatele public-privat.


Flux de știri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României