Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Noutăţi

2014-08-21

Vizită de studiu în cadrul proiectului “Inclusiv”

În perioada 23–31 august 2014, Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” va organiza în cadrul proiectului „Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România” (Proiect POSDRU/165/6.2/S/142913, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!) vizita de studiu pentru cunoașterea sistemului de servicii sociale în Belgia. 

Acţiunea face parte din calendarul activităţilor programate pentru anul 2014 şi implică participarea a peste 20 de reprezentanţi ai partenerilor de proiect. Obiectivele vizitei de studiu sunt continuarea – după primele două sesiuni de instruire dedicate experților din cadrul Centrelor de Incluziune Socială – procesului de învățare a experților implicați în proiect și familiarizarea acestora cu un sistem de servicii sociale dezvoltat și funcțional dintr-o țară a Uniunii Europene, precum și cu modalitățile de finanțare și organizare a sistemului de servicii sociale din Belgia.


Flux de știri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României