Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Flux de știri

2014-07-15

Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor (beneficiar), Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Asociația REPER21 au lansat în data de 20.06.2014 proiectul “Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU/1.3/S/141511). Grupul țintă al proiectului este format din 1060 de cadre didactice din învățământul preuniversitar din întreaga țară.

Proiectul își propune să îmbunătățească competențele profesionale ale cadrelor didactice prin:

1) un curs de formare, acreditat, cu durata de 10 zile. În cadrul acestuia profesorii vor învăța să dezvolte abilitățile de viață ale elevilor pe baza unei abordări complexe, transdisciplinare, care îmbină metodele inovatoare ale educației nonformale cu educația pentru dezvoltarea durabilă;

2) “curriculumul la decizia școlii” (CDS) pentru două discipline opționale: “Dezvoltarea abilităților de viață” (gimnaziu) și “Competențe pentru dezvoltarea durabilă” (liceu). Acestea vor fi autorizate și vor fi însoțite de instrumentarul pedagogic necesar utilizării lor efective de către profesori;

3) o comunitate de practică între profesorii implicați în proiect și reprezentanții ONG-urilor din țară active în domeniul educației. Comunitatea va dispune de platforma www.Prof21.ro pentru o utilizare avansată a mijloacelor TIC în scopul planificării de proiecte educaționale prin parteneriate școală-ONG.
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României