Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Flux de știri

2014-08-14

Forumul Social Român – “Rolul partenerilor sociali în asigurarea unei pieţe a muncii incluzive”

Institutul de Formare Economică și Socială (organizație membră a PROIS-NV), cu sprijinul Centrului European pentru Problemele Angajaților (EZA) organizează Forumul Social Român – “Rolul partenerilor sociali în asigurarea unei pieţe a muncii incluzive” care va avea loc în Cluj-Napoca la Hotel Belvedere (Strada Călăraşilor, nr. 1) în perioada 25-27 septembrie 2014.

Evenimentul cofinanțat de Comisia Europeană va analiza în special rolul partenerilor sociali în asigurarea unei pieţe a muncii incluzive și în realizarea strategiei Europa 2020, care stabilește planul de dezvoltare economică durabilă a UE pentru deceniul următor. Pe parcursul evenimentului vor fi abordate teme precum: Rolul partenerilor sociali în supravegherea funcționării corecte a pieței muncii, Rromii pe piața muncii, Dialogul social – un instrument pentru implicarea partenerilor sociali în reglementarea și funcționarea pieței muncii.
Forumului Social Român – “Rolul partenerilor sociali în asigurarea unei pieţe a muncii incluzive” oferă o platformă de comunicare şi schimb de experienţă în vederea asigurării sinergiei în cadrul acţiunilor de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale în UE prin prezentarea unor exemple de bune practici de incluziune socială şi contribuie la realizarea unei analize a contextelor naţionale şi a celui european privind politicile de ocupare a forței de muncă.

De asemenea oferă un cadru de dezbatere pe tema legăturii dintre politicile de ocupare, politicile sociale şi educaţie, dar şi asupra modului în care comunicarea şi cooperarea între organizaţiile societăţii civile şi autorități poate fi îmbunătăţită astfel încât să contribuie la o creștere a ratei de ocupare și la sprijinirea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României