Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

CURSURI

Cursurile organizate în cadrul proiectului “Inclusiv” se adresează persoanelor care doresc să învețe meserii, cu o căutare din ce în ce mai mare pe piața forței de muncă din România!

La finalul proiectului persoanele aparținând gruprilor vulnerabile vor dobândi competențe și calificări în meserii relevante pentru nevoile curente ale pieței muncii locale, regionale, naţionale şi europene, cu efecte pozitive asupra mobilității geografice și ocupaționale și nu în ultimul rând asupra situației pe care o au pe piața muncii.

Persoanele eligibile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie înregistrate la una din cele 6 Centre de Incluziune Socială înființate și operaționalizate în cadrul proiectului (Persoanele care aparțin categoriilor prevăzute în grupul țintă vor fi înregistrate pe baza principiului primul venit, primul servit.)

 • să aparțină uneia din categoriile grupului țintă

 • să fie absolvenți ai învățământului obligatoriu

 

Pentru detalii legate de cursurile organizate în regiunea București-Ilfov dați click AICI

Pentru detalii legate de cursurile organizate în regiunea Nord-Vest dați click AICI

Pentru detalii legate de cursurile organizate în regiunea Sud-Vest dați click AICI

Pentru detalii legate de cursurile organizate în regiunea Sud-Est dați click AICI

Pentru detalii legate de cursurile organizate în regiunea Nord-Est dați click AICI

Pentru detalii legate de cursurile organizate în regiunea Vest dați click AICI

 

Detalii privind cele 36 de serii de curs organizate în cadrul proiectului:

18 serii de cursuri de calificare de nivel 1 (360 ore de curs, din care 120 ore teorie, 240 ore practică)

 

 • 12 serii de curs de îngrijitoare bătrâni la domiciliu

Într-o perioadă în care piața muncii a devenit tot mai competitivă, viitorii angajați au o șansă în plus dacă urmează cursuri pregătitoare, specifice diverselor sfere de activitate. Persoanele care doresc să aibă un job flexibil, pot opta pentru cursurile de îngrijitor de bătrâni la domiciliu.

Îngrijitorul de bătrâni la domiciliu necesită cunoştinţe medii din sfera medicală, răbdare, calm şi abilitatea de combinare a programul zilnic de îngrijire, obligatoriu, cu alte activităţi de relaxare pentru a asigura starea de confort a bătrânului asistat.
Deoarece activităţile specifice se desfăşoarã în permanentă colaborare cu persoana asistată / familia / echipa medicală, comunicarea la locul de muncă contribuie la buna desfăşurare a activităţilor specifice.

În urma absolvirii cursului absolvenții vor dobândi competențele profesionale referitoare la:

Completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate

Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată

Acordarea primului ajutor persoanei asistate

Mobilizarea şi transportul bătrânului asistat

Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate

 

 • 3 serii de curs de baby sitter

Cursul urmărește dobândirea de cunoștințe și abilități necesare desfășurării în bune condiții și la standarde de pregătire ridicate a profesiei de baby sitter. Competențele dobândite de cursant: Comunicarea eficientă cu copilul; Asigurarea condițiilor igienico-sanitare; Completarea fișei de îngrijire a copilului asistat; Planificarea activității zilnice; Gestionarea resurselor alocate; Asistarea alimentației și administrarea alimentelor; formarea/dezvoltarea deprinderilor la copilul asistat; Mobilizarea și transportul copilului asistat; Respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale; Supravegherea stării de sănătate a copilului asistat

 

 • 3 serii de curs de lucrător în comerț

Potrivit Standardului Ocupaţional Lucrătorul în comerţ este persoana care prezintă produsele şi serviciile aferente vânzării, întocmeşte documente specifice activităţii de vânzare (facturi, chitanţe, borderouri etc.), promovează imaginea standului, menţine stocurile de rezervă, verifică stocurile cu vânzările, comunică cu clienţii, creează mediul ambiental necesar vânzării, efectuează vânzarea, încasează contravaloarea mărfii (chitanţă, document intern, dispoziţie de livrare, avize de expediţie etc.).

Cursul se adresează persoanelor care doresc să iniţieze o afacere în domeniul comerţului şi serviciilor (Persoană fizică autorizată, Îndreprindere individuală, Întreprindere familială etc.); celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului şi serviciilor, şi care doresc să-şi îmbunătăţească competenţele în acest domeniu; celor care se află acum în etapa de formare profesională şi care îşi doresc o carieră în domeniul comerţului şi serviciilor; persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, şomerilor și altor persoane interesate.

Prin participarea la acest curs, veţi dobândi următoarele competenţe:

       1. Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare;
       2. Raportarea activităţii de vânzare;
       3. Aplicarea NPM şi PSI;
       4. Aplicarea procedurilor de calitate;
       5. Comunicarea la locul de muncă;
       6. Efectuarea muncii în echipă;
       7. Perfecţionarea profesională;
       8. Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării;
       9. Promovarea imaginii standului;
      10. Menţinerea stocurilor de rezervă;
      11. Verificarea stocurilor cu vânzările;
      12. Comunicarea cu clienţii;
      13. Crearea mediului ambiental necesar vânzării;
      14. Efectuarea vânzării;
      15. Încasarea contravalorii mărfii.

 

 • 2 serii de curs de infirmieră

Cursul de infirmieră se adresează:

- persoanelor care doresc să lucreze ca infirmier în unitățile medicale specializate, cabinete medicale, spitale, policlinici, grădinițe

- persoanelor care doresc să lucreze la domiciliul persoanei îngrijite

- celor care doresc să practice o meserie liberală în domeniul îngrijirii persoanelor cu nevoi speciale

- persoanelor care au vocație pentru a ajuta persoane cu nevoi speciale și care doresc să ia contact cu mediul sanitar

Participând la cursul de infirmieră organizat în cadrul proiectului “Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România” veți dobândi cunoștințe teoretice și practice solide în domeniul îngrijirii persoanelor. Cursul de infirmieră se va finaliza cu obținerea unei diplome recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Absolvirea cursului de infirmieră vă va deschide oportunități noi în câmpul muncii. Toate materialele consumabile și mijloacele tehnice utilizate în cadrul cursului sunt puse la dispoziție gratuit de către furnizorul cursului. 

Principalul obiectiv pe care îl urmărim pe durata cursului de infirmieră este ca, la absolvirea lui, Dvs. să dobândiți aptitudinile specifice meseriei de infirmieră. Principalele aptitudini pe care vi le veți însuși sunt:

- supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite

- alimentarea și hidratarea persoanei aflate în ingrijire

- igienizarea spațiului în care se află persoana îngrijită

- acordarea îngrijirilor de igienă (îmbăiere și îmbrăcare)

- transportul optim al rufelor și al persoanelor aflate în îngrijire.

 

 • 1 serie de curs de florar decorator

Ocupaţia de florar decorator este practicată de către iubitorii de flori, de diferite profesii şi vârste care posedă deprinderile şi cunoştinţele necesare realizării aranjamentelor florale conform regulilor estetice consacrate. Ocupaţia presupune cunoaşterea tehnicilor de prelucrare a materialului vegetal şi de utilizare a accesoriilor în aranjamente florale din ce în ce mai elaborate ceea ce înseamnă afaceri prospere în comerţul cu flori.

Obiectivele cursului: Dobândirea unor noi competențe profesionale de către persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și a persoanelor interesate, în vederea exercitării unei activități profesionale sau schimbarea meseriei, prin frecventarea și absolvirea unui curs de calificare sau recalificare, perfecționare.

 

12 serii de cursuri de calificare de nivel 2 (720 ore de curs din care 240 ore teorie, 480 ore practică)

 • 3 serii de curs de bucătar

Meseria de bucătar vă poate aduce satisfacții majore într-o perioadă de incertitudine pe piața muncii. Dacă sunteți un pasionat al mâncărurilor bine preparate, realizate cu suflet și dăruire, participați la un curs de calificare care vă va oferi o diplomă recunoscută atât în țară, cât și în străinătate.

Obiectivul cursului este formarea competenţelor de prelucrare corectă a materiilor prime, de pregătire a sortimentelor de preparate culinare şi aplicare a normelor de igienă şi siguranţa alimentaţiei.

Cursul se adresează persoanelor care vor să profeseze în industria alimentației publice, respectând cerinţele Uniunii Europene și persoanelor care vor să-şi însuşească cunoștințele necesare unui bucătar.

 

 • 3 serii de curs de ospătar (chelner)

Cursul îşi propune formarea competenţelor de servire corectă a preparatelor şi a băuturilor prin prestarea unor servicii de calitate adaptate tipurilor de consumatori şi de evenimente din unităţile de alimentaţie. Rolul unui ospătar profesionist presupune nu numai servirea preparatelor și băuturilor corect, ci acesta trebuie să-i asigure clientului o experiență plăcută pentru a-l determina să revină. Iată de ce programul de calificare și instruire este necesar și important pentru dobândirea dexterităților necesare și atitudinii unui ospătar, care contribuie la creșterea calităţi serviciilor oferite.

Cursul se desfășoară după un plan de pregătire modern, adaptat cerințelor actuale, cu noțiuni de bază, dar și cu introducerea unor teme teoretice și practice folosite în Europa, ce vor fi aduse la cunoștința cursanților de către specialiști în domeniu. Parcurgerea și promovarea modulelor cursului se finalizează cu un certificat de calificare recunoscut în toate tările membre ale Uniunii Europene.

Competenţe profesionale dobândite: comunicare şi numeraţie, asigurarea calității, dezvoltarea personală, igiena și securitatea muncii, lucrul în echipă, organizarea activității unităților de alimentație și turism, promovarea produselor și serviciilor, psihologia consumatorului, evidența operativă, servirea preparatelor, servirea băuturilor, alcătuirea meniurilor, comportament profesional.

 

 • 3 serii de curs de barman

Cursul se adresează persoanelor care au absolvit învățământul obligatoriu și care doresc să se califice sau să-și perfecționeze cunoștințele în domeniu.

Meseria de barman implică: pricepere în relaționarea cu oamenii, chiar și în situații mai puțin plăcute, prezență plăcută și agreabilă, menținerea la zi a stocurilor specifice departamentului, înțelegerea față de clienți și de preferințele acestora, atenție distributivă, inovare și pricepere în a prepara rețete de băuturi, disponibilitate și interes în a întâmpina solicitările clienților și nu în ultimul rând, afișarea unei expresii a feței relaxată și agreabilă, indiferent de starea de spirit. Gestionarea acestui amalgam este necesară pentru ca o astfel de meserie solicitantă să fie și una deopotrivă plăcută și motivantă.

Ce competențe se obțin după absolvirea cursului?

După absolvire se eliberează un certificat de calificare, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competențe:

1. Menținerea unui loc de muncă sigur și curat

2. Organizarea locului de muncă în vederea începerii activității

3. Curățarea și depozitarea obiectelor de inventar

4. Gestionarea stocurilor de băuturi și materiale necesare

5. Încasarea contravalorii serviciilor oferite

6. Pregătirea băuturilor de bar

7. Pregătirea tonomatelor de servire

8. Preluarea comenzilor clienților

9. Servirea clienților la bar

 

 • 3 serii de curs de coafor

Participanții la curs învață atât în teorie, cât și prin practică despre tehnicile de coafare, stabilirea tipului de coafură, moduri creative prin care sunt realizate coafurile-stil, adaptarea liniei coafurii în funcție de vestimentația clientei, modalitățile de executare a ondulației cu apa, uscarea părului, pieptănarea părului, taparea părului, adaptarea volumului coafurii în funcție de caracteristicile fizionomiei, finisarea coafurii, executarea corectă a tratamentelor capilare adecvate părului degradat, tehnici de executare a tunsorilor, tehnici de executare a nuanțării părului prin procedeul de vopsire sau decolorare, decapare, modul de executare a operației de vopsire în funcție de dorința clientei și de suportul de culoare existent al părului, tehnici de execuție a spălării părului și tipurile de materiale folosite precum și modul lor de aplicare.

 

 • 3 serii de curs de electrician constructor

Programul de formare profesională electrician - constructor se adresează persoanelor care doresc să învețe deprinderi în domeniul instalațiilor electrice interioare, rețele și instalații electrice în posturi de transformare, construcții metalice aferente rețelelor electrice, branșamente electrice etc.

Obiectivul cursului este formarea și pregătirea profesională a cursanților pentru ca, până la absolvire să dobândească cunoștințele teoretice și deprinderile practice necesare pentru exercitarea atribuțiilor specifice meseriei electrician - constructor.

Pe parcursul cursului se dobândesc următoarele competențe conform standardului de pregătire profesională:

Comunicare și numerație,

Asigurarea calității,

Dezvoltarea pesonală în scopul obținerii performanței,

Igiena și securitatea muncii,

Lucrul în echipă,

Montarea și utilizarea aparatelor electrice de joasă tensiune,

Montarea și utilizarea mașinilor electrice,

Utilizarea instalațiilor de joasă tensiune,

Întreținerea mașinilor aparatelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune,

Realizarea circuitelor electronice din instalațiile electrice,

Realizarea instalațiilor pentru alimentarea mașinilor electrice,

Realizarea și întreținerea instalațiilor electrice de curenți slabi.

Flux de știri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României