Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

ACTIVITĂȚI

Principalele activităţi ale proiectului:

A1. Managementul proiectului

A2. Achiziții publice realizate în cadrul proiectului

A3. Auditul extern al proiectului (activitate externalizată)

A4. Informare și publicitatea proiectului. Campanii de informare și conștientizare

A5. Realizarea unui studiu interregional. Obiectivele studiului sunt: (1) identificarea şi analiza factorilor care restrâng gradul de angajabilitate al persoanelor vulnerabile; (2) identificarea şi evaluarea competenţelor care cresc gradul de angajabilitate a persoanelor din grupul ţintă şi (3) evaluarea impactului și a eficacității măsurilor și intervențiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială.

A6. Înfiintarea și operaționalizarea a 6 Centre de Incluziune Socială (CIS)

A7. Furnizarea de servicii integrate în cadrul CIS

A8. Furnizarea de programe de formare profesională pentru membrii grupului țintă

Flux de știri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României